Τι είναι το ενδομήτριο αντισυλληπτικό σπείραμα (σπιράλ); Το ενδομήτριο αντισυλληπτικό σπείραμα (σπιράλ) είναι αντισυλληπτική συσκευή που τοποθετείται στην κοιλότητα της μήτρας. Είναι αναστρέψιμη η δράση του; Η αντισυλληπτική δράση του σπιράλ είναι άμεσα αναστρέψιμη. Η γυναίκα μπορεί να συλλάβει αμέσως μετά από την αφαίρεση του. Πότε τοποθετείται το σπιράλ; Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε μέρα…

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Imagin8 Creative Design

2022 © All Copyrights Reserved

Για επείγοντα περιστατικά 6976 79 90 77

Call Now Button